جزوه مقاومت مصالح مهندس مرتضي نادرپور دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه مقاومت مصالح مهندس مرتضي نادرپور دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه مقاومت مصالح مهندس مرتضي نادرپور دانشگاه صنعتی امیرکبیر

این جزوه به صورت تایپ شده است.

این جزوه درس مقاومت مصالح مهندس مرتضي نادرپور دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد که به طور خلاصه و عالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است.

درس مقاومت مصالح از جمله دروس رشته مهندسی معدن در مقطع کارشناسی می باشد. این جزوه در 24 صفحه با کیفیت عالی اسکن شده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.